Sutartis
Atvykstant į stovyklą, galima atsivežti užpildytą sutartį su vaikų tėvais (globėjais)

Programa


Programa vasaros stovyklai "Draugai"

Atvykimas į pamainą: 11-13 val.


DIENOTVARKĖ 6-16 M. STOVYKLAUTOJAMS
(dienos veiklų planas gali koreguotis priklausomai nuo pamainos temos)

8.00-8.20 Žadiname vaikus! Labas rytas!  Geriame vandenį, valomės dantis
8.20-8.45 Mankšta su nuotaika! Lauke, jei smarkiai lyja – vidaus sporto salėje 
8.45-9.00 Ruošiamės pusryčiams: prausiamės, rengiamės
9.00-9.20  Rankos švariosJ Pusryčiai. Geriame arbatą/kakavą
9.20-9.40 Tvarkymosi laikas: klojame lovas, tvarkome savo kambarius
9.40-11.00          Sporto užsiėmimai, meninė veikla, kiti būreliai, sporto turnyrai, varžybos, žygiai pagal pasirinkimą              
11.00-11.05        Atokvėpio penkiaminutė.
11.05-12.00        Sporto užsiėmimai, meninė veikla, kiti būreliai, sporto turnyrai, varžybos, žygiai pagal pasirinkimą 
12.00-12.15 Ruošiamės pietums: pietauti einame švarūsJ
12.15-12.45 Rankos švariosJ Pietūs. Geriame vandenį
12.45-14.30 Poilsio valandėlė. Ilsimės, miegame, skaitome
14.30-14.35 Grįžtame į aktyvią veikląJ Penkiaminutė: geriame vandenį
14.35-16.00 Sporto užsiėmimai, meninė veikla, kiti būreliai, sporto turnyrai, varžybos pagal pasirinkimą
16.00-17.00 Sporto užsiėmimai, meninė veikla, kiti būreliai, sporto turnyrai, varžybos pagal pasirinkimą
17.00-17.15 Ruošiamės pavakariams: valgyti einame švarūsJ
17.15-17.30        Rankos švariosJ Pavakariai: geriame arbatą/kakavą, valgome vaisius/kremtame daržoves
17.30-18.00        Ugdome komandinę, šeimyninę dvasią – šokame linijinius šokius (visi stovyklautojai ir vadovai)
18.00-19.00 Ruošiamės Vakaro Renginiams
19.00-19.30 Prausiame rankasJ Vakarienė. Geriame arbatą/kakavą/vandenį
19.30-20.00 Aptariame dieną grupėse su vaikais ir vadovais. Vadovų pasitarimo laikas
20.00-21.00 Dalyvaujame Vakaro Renginyje 
21.00-22.30 Dalyvaujame Vakaro Renginyje II – Diskoteka/Kinas/Stalo, ugdomieji žaidimai. Laisvalaikis
22.30-23.00 Ruošiamės miegui. Prausiamės, valomės dantis
23.00-23.15 Vadovai migdo vaikus – skaito knygas
23.15-8.00 Ramybės ir tylos laikas. MiegameJ Mus saugo budintys vadovai!
23.15-24.00 Vadovų pasitarimo laikas

 Būreliai:
- dailė;
- šokiai;
- teatras;
- dainavimas, karaoke;
- užsienio kalbų pamokos (anglų, prancūzų);
- sportas (krepšinis, tinklinis, futbolas, badmintonas, stalo tenisas, lengvoji atletika);
- žurnalistika;
- žvejyba;
- "Pokalbiai su..." (grupėse, asmeniniai) vaikams rūpimomis temomis;
- Joga
ir kiti.

Nuotaikinga mankšta kiekvieną rytą.
Komandinės varžybos, estafetės, linijiniai šokiai.
Popietės renginiai (konkursai, viktorinos). 
Žygiai. 
Diskotekos, filmų vakarai, kiti vakaro renginiai.
Baigiamasis stovyklos renginys.
Stovyklos paštas.